Follow by Email


I love quilts, especially antique quilts, either applique or pieced,
and I want to share my journeys in quilting !

But, my "Threads and Treasures" sometimes include embroidery, painting, or spinning wool
and weaving
.

It is great that you are visiting, and I hope you feel at home here.
I would love it if you left a comment.

My website is www.janequilter.uk
Friday, 24 March 2017

"Day out to Edinburgh....Dagje uit naar Edinburgh"


Al 'smorgens vroeg met de trein. Door een hagel/sneeuw bui van de auto naar het station gelopen...

Early in the morning with the train. We walked through a hail/snow shower from the car to the station.

We moesten overstappen in Carlisle - even opwarmen in de mooie ouderwetse wachtkamer..

We had to change trains in Carlisle - the lovely old waiting room was nice and warm....

Er stond ook een passagier trein met een oude locomotief.

There was a passenger train with an old diesel engine.

En toen gingen we met een sneltrein, een 'Pendolino' naar Edinburgh. Onderweg ook al een beetje sneeuw..

And then we went on a fast train - a 'Pendolino' to Edinburgh. A little bit of snow on the way...

Nou... 'een beetje' sneeuw..?

Well..a 'little' bit..?

Wel leuk om onze trein even te zien - heel langzaam de bocht om..het is wel duidelijk dat we niet vaak met de trein reizen...:o)

It is fun to see out train going slowly around a bend...it is exciting, as we don't travel by train very often..:o)

En toen waren we zo in Edinburgh. Sneeuw?? Nooit van gehoord... Maar koud dat het was..!!!

Then we were in Edinburgh. Snow?? Never heard of it....But it was cold!!!

We werden meteen al verwelkomd...:) Zou die man het nou niet koud hebben om z'n beentjes?

Straight away we got a nice welcome..:) I wondered if that man's legs did not get cold...

Daar stond nog al iemand te kleumen. Een portier bij een heel duur, chique hotel!

There was another one, looking shivery. A doorman at a very expensive hotel.

We wilden natuurlijk wel naar het kasteel, maar moesten we nu echt daar helemaal naar toe gaan klimmen??

Of course we wanted to go to the castle, but did we really have to climb up to that??

Eerst maar even versterking in een van de franse cafeetjes. Capuccino met millefeuille....mmmmm.

Perhaps we need a coffee first in one of the French cafes. Capuccino with millefeuille...yum....

Het gevaarte komt al wat dichterbij....

The imposing wall is getting closer...

...en eindelijk zijn we er.

....and at last we are there.

Maar of dit nou zo'n leuk welkom is....!

I am not sure if this is such a nice welcome...!

Wel een prachtig uitzicht...

But there is an impressive view....

De Schotse en Britse vlag naast elkaar...misschien niet meer als er weer een referendum komt...

The Scottish and British flag next to each other....perhaps no longer if there is another referendum...

We dalen weer af, en ja natuurlijk.....je zult maar niets meer te lezen hebben..:o)

We descend again, and yes, of course....imagine not to have anything to read..:o)

Weer een eindje omhoog....in Edinburgh ga je of omhoog of omlaag.. zo leuk, al die kleurtjes.

We climb up again...in Edinburgh you either go up or down..so lovely, all those colours.

En daar staat er warempel weer eentje....! Zijn hoofd is tenminste warm...:)

And here is another one...! At least his head is warm..:)

Ook leuk, die Schotse winkeltjes. 

Those Scottish shops are nice.

Weer omlaag... Je zult maar op de bovenste verdieping van dat witte huis in het midden wonen.....

Down again..What about living on the top floor of that white house in the centre..?

Krijgen we al trek? Nou nee, geen haggis.....

Are we getting hungry yet? Uhm no, no haggis....

Eerst deze trappen af, en even terugkijken...we zijn toch fitter dan we dachten :)

First we go down these steps, and then we look back...I think we are more fit than we thought :)

Ik wil graag even Schotse schilders bekijken in de National Gallery. Maar dat lukt niet, want die afdeling is tijdelijk gesloten. Maar ik zag een zelfportret van Rembrandt...:)

I want to look at Scottish painters in the National Gallery. No such luck,  the Scottish painters area is closed temporarily... But I did see a self-portrait of Rembrandt...:)

Een mooi uitzicht...

A beautiful view...

En al die bankjes...er zitten nog mensen ook, brrrrr.

There are even people sitting on those seats, brrrrr.

Een piepklein eethuisje, waar ze echte Hollandse snert hebben. Hoe is het mogelijk!!

A tiny restaurant, where they serve real Dutch pea-soup with smoked sausage. How amazing!!


Trams zijn er ook...

There are trams as well...

Nog even naar het kasteel kijken, voordat we weer naar het station lopen.

Another look at the castle, before we walk to the station.

Kan ik nee zeggen tegen carrot cake?

Can I resist carrot cake?

Vanuit de trein zien we weer besneeuwde bergen...

From the train we can see snowy mountains..

De sneeuw van 's morgens ligt er ook nog...het wordt donker..een heerlijke dag was het!

The snow of this morning is still there...it gets dark...it was a lovely day!

En ik ga weer verder met mijn blok. Het eerste laagje zit vast, nu de volgende laag erop spelden en rijgen.

And I continue with my block. The first layer is on, now I can pin and baste the next layer.

Een vlindertje...

A butterfly...

Fijne dag!

Have a nice day!

Jane
Tuesday, 21 March 2017

Spring!..... Lente!


Het wordt echt lente! Overal zijn ze weer, die kleine witte huppelende vlekjes in de weilanden, met heldere stemmetjes, honderden lammetjes met hun trotse moeders....

Spring is really here! Everywhere in the fields are small white jumpy figures, with clear little voices...hundreds of lambs with their proud mothers...

En overal groeien narcissen, zomaar langs de wegen - het is het plaatselijke onkruid...:o) 

And everywhere daffodils spring up, along the roads - it is like a local weed...:o)

Maar niet alleen lammetjes....

But not only lambs....

Hier is nog iemand die verstoppertje speelde...

Here is someone else who tried to play hide and seek....

Intussen ben ik druk bezig geweest met het omtrekken van freezer paper malletjes voor het nieuwe blok.

In the meantime I have been busy with drawing around lots of freezer paper templates for my new block.

Totdat alle stukjes netjes op kleur liggen in plastic zakjes.

Until all the pieces are ready, by colour, in small plastic bags.

En dan kan het beginnen. Het oude strijkijzer houdt het plastic waar het patroon op staat stevig op z'n plaats...

And then it can start. The old iron is firmly standing on the pattern overlay to keep it in place....

...en langzamerhand worden er steeds meer stukjes vastgespeld....

And slowly more and more pieces are pinned down....

....totdat ik de eerste deeltjes kan vast rijgen. (Ik heb lijm geprobeerd, maar dat past toch niet bij me).

...until I can baste the first pieces. (I tried glue, but it just isn't for me).

Buiten is het prachtig...

Outside it is beautiful....

...en er wordt hard gewerkt.

....and there is a lot of work going on.

Sommige schapen vinden het heerlijk in de zon...

Some sheep love the sunshine...

...en anderen gaan aan de wandel.

...and others go for a walk.

En vind je dit geen leuk advies?

And don't you think this is good advice?

Fijne dag! 

Have a nice day!

Jane

Friday, 17 March 2017

"Mary Simon - A historic Baltimore block...."


Er is weer een Mary Simon blok af.
Deze was heel leuk om te doen (dat zijn ze trouwens allemaal..)

I finished another Mary Simon block.
This one was lovely to make (but that is what they all are..) 

Maar het is wel leuk dat hier een geschiedenis lesje achter zit. Dit blok is gebaseerd op een oorlogsmonument, gemaakt in 1848, na de oorlog tussen Amerika en Mexico van 1846 tot 8148. 

But it is interesting that there is a history lesson here. This block was based on a war Monument, erected in 1848, after the war between America and Mexico from 1846 - 1848.

Het 'Mexican War Midshipmen's' monument als een eerbetoon aan vier officieren van de U.S. marine die overleden in die oorlog. Op alle vier zijden van het marmeren monument staat een van de vier namen, met een bladerenkrans van marmer.
Op elke hoek van de vierkante marmeren basis staat een verticaal canon, ook van marmer. 
De vier horizontale bronzen kanonnen werden veroverd van de Mexicanen in californie door het Amerikaanse leger.

The Mexican War Midshipmen's Monument was erected in 1848 by Midshipmen of the U.S.navy as a tribute to four Midshipmen who died in the Mexican War. Each of the four has his name on a side of the marble obelisk, surmounted by a leaf wreath.
The obelisk is on top of a square marble base, with four marble cannon tubes vertically at each corner.  

The four horizontal Spanish bronze guns were captured in 1847 by the US Navy from the Mexicans in California.


Ik vind het heel inspirerend om te zien hoe de ontwerper van dit blok de kransen heeft geinterpreteerd.


I find it quite inspiring to see how the designer of this Baltimore block incorporated the wreaths in the centre. (close-up)En dit is een blok uit een antieke quilt die er wel wat op lijkt. Ik heb het met toestemming overgenomen van het blog (klik hier) van Jeanne Sullivan, die een paar jaar geleden naar een expositie ging waar deze quilt ook was.


And this is a block from an antique Baltimore quilt that reminds me of it.
With kind permission from Jeanne Sullivan, I took the photo from her blog (click here). She had been to an exhibition of antique Baltimore quilts a few years ago.

Nog even een foto van een wandeling....

Just another picture taken on a walk....


En al mijn Dear Jane blokjes zijn nu ook te zien op mijn website www.janequilter.uk

And all my Dear Jane blocks are also linked on my website www.janequilter.ukIk zou heel graag willen antwoorden op de reacties, maar sommige zijn no-reply, dus dan kan het niet.
Nu ga ik beginnen met het volgende Mary Simon blok!
Fijne dag!


I would like to reply to comments, but some of you are on no-reply, and then it is not possible. Donna Heron, if you read this, could you send me an email (top right, under my profile).
And now I shall start with the next Mary Simon block!
Enjoy your day!

Jane

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...